ÜÇÜNCÜ SINIF


2005-2006 ÖĞRETİM YILI

TIP 3011 HALK SAĞLIĞI

TIP 3036 TÜRKİYE'DE SORUN OLAN BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

TIP 3050 KRONİK HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

TIP 3060 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ

 

TIP 3011 HALK SAĞLIĞI

 

Dersin Adı: Halk Sağlığı (Tıp 3011)

Açıldığı Dönem: 5. Yarıyıl

Ön Koşul:  Yok. Zorunlu ders grubunda yer almaktadır.

Ders Yürütücüsü: Dr. Emel İrgil

Dersi Anlatan Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Hamdi Aytekin, Prof.Dr. Necla Aytekin, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. Kayıhan Pala, Yrd.Doç.Dr. Nalan Akış

Dersin Amaç, Hedef ve İçeriği: Dersin amacı, 5.yarıyıl öğrencilerine halk sağlığı ile ilgili temel bilgileri vermektir. Bu ders ile hedeflenen öğrencilerin halk sağlığı bakış açısını kavramaları; sağlığı koruma ve ileri götürmenin ilkelerini besimsemeleri; temel epidemiyolojik kavramları öğrenerek hastalıkların oluşum nedenlerini, bunlara etki eden sosyo-ekonomik değişkenleri değerlendirebilmeleri ve bu çerçevede hastalıkların oluşma sıklıklarını ve şiddetlerini azaltmada rol oynamaları konusunda bilgi sahibi olmalarıdır. Dersin sonunda öğrenci, halk sağlığı kavramı, sağlığı koruma ilkeleri, temel epidemiyoloji kavramları ve özel epidemiyoloji konuları, epidemiyolojik çalışma tipleri, Türkiye’nin sağlık örgütlenmesi, temel sağlık sorunlarından olan anne ve çocuk sağlığı, işçi sağlığı, çevre sağlığı ile ilgili konuların yanısıra sağlık eğitimi ve olağanüstü durumlarda sağlık konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 

Kredi Yükü: 4 Kredi

 

 

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

1

Epidemiyolojiye Giriş

Doç. Dr. Emel İrgil

30

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Prof. Dr. Necla Aytekin

2

Sağlık ve Hastalıkların Ölçülmesi

Prof. Dr. Necla Aytekin

31

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Prof. Dr. Necla Aytekin

3

Sağlık ve Hastalıkların Ölçülmesi

Prof. Dr. Necla Aytekin

32

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Prof. Dr. Necla Aytekin

4

Sağlık ve Hastalıkların Ölçülmesi

Prof. Dr. Necla Aytekin

33

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Prof. Dr. Necla Aytekin

5 Epidemiyolojide Nedensellik Doç. Dr. Kayıhan Pala 34 Bağışıklama Prof. Dr. Hamdi Aytekin
6

Epidemiyolojide Nedensellik

Doç. Dr. Kayıhan Pala

35 Çocuk Sağlığı Yrd.Doç.Dr. N. Akış
7

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri

Doç. Dr. Emel İrgil

36 Çocuk Sağlığı Yrd.Doç.Dr. N. Akış
8

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri

Doç. Dr. Emel İrgil

37

Risk Gruplarının Sağlık Sorunları

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
9

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri

Doç. Dr. Emel İrgil

38

Risk Gruplarının Sağlık Sorunları

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
10

Epidemiyolojik Çalışma Tipleri

Doç. Dr. Emel İrgil

39

Beslenme

Doç. Dr. Emel İrgil

11

Epidemiyoloji ve Koruma

Doç. Dr. Emel İrgil

40

Beslenme

Doç. Dr. Emel İrgil

12

Epidemiyoloji ve Koruma

Doç. Dr. Emel İrgil

41

Çevre Sağlığı

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
13

Epidemiyoloji ve Koruma

Doç. Dr. Emel İrgil

42

Çevre Sağlığı

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
14

Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

43

Çevre Sağlığı

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
15

Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

44

Çevre Sağlığı

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
16

Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

45

Kazalar

Prof. Dr. Necla Aytekin
17

Klinik Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

46

İşçi Sağlığı

Doç. Dr. Kayıhan Pala

18

Çevre ve İş Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Kayıhan Pala

47

İşçi Sağlığı

Doç. Dr. Kayıhan Pala

19

Sağlık Sistemleri ve Örgütlenme

Doç. Dr. Kayıhan Pala

48

İşçi Sağlığı

Doç. Dr. Kayıhan Pala

20

Sağlık Sistemleri ve Örgütlenme

Doç. Dr. Kayıhan Pala

49

Sağlık Sosyolojisi ve Sosyal Antropoloji

Prof. Dr. Necla Aytekin

21

Sağlık Sistemleri ve Örgütlenme

Doç. Dr. Kayıhan Pala

50

Sağlık Sosyolojisi ve Sosyal Antropoloji

Prof. Dr. Necla Aytekin

22

Sağlık Sistemleri ve Örgütlenme

Doç. Dr. Kayıhan Pala

51

Sağlık Sosyolojisi ve Sosyal Antropoloji

Prof. Dr. Necla Aytekin

23

Sağlık Yönetimi Kavram ve İlkeleri

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

52 Sağlık Sosyolojisi ve Sosyal Antropoloji

Prof. Dr. Necla Aytekin

24

Sağlık Yönetimi Kavram ve İlkeleri

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

53

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri

Doç. Dr. Kayıhan Pala

25

Sağlık Ekonomisi

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

54

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri

Doç. Dr. Kayıhan Pala

26

Sağlık Ekonomisi

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

55

Türkiye’nin Sağlık Sorunları

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

27

Sağlık Ekonomisi

Prof. Dr. Hamdi Aytekin 56

Türkiye’nin Sağlık Sorunları

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

28 Demografi ve Sağlık

Prof. Dr. Necla Aytekin

57    
29

Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması

Prof. Dr. Necla Aytekin

58    

Başa Dön

TIP 3036 TÜRKİYE'DE SORUN OLAN BULAŞICI HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

 

Dersin Adı: Türkiye’de Sorun Olan Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi (Tıp 3036)

Ön Koşul: Halk Sağlığı dersini almış olmak

Ders Yürütücüsü: Dr. Emel İrgil

Dersi Verecek Öğretim Üyeleri: Dr. Hamdi Aytekin, Dr. Emel İrgil, Dr. Kayıhan Pala, Dr. Nalan Akış

Dersin Verileceği Dönem: 6. yarıyıl

Dersin Verildiği Yer: Halk Sağlığı Seminer Salonu

Derse Alınması Planlanan Öğrenci Sayısı: En az 15, en çok 50

Ders Saati: Pazartesi, saat 09.40 – 10.20

Dersin Amaç, Hedef ve İçeriği: Dersin amacı, 6. yarıyıl öğrencilerine Türkiye’de sorun olan bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi konusunda bilgi vermektir. Bu ders ile hedeflenen, öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada sorun olan bulaşıcı hastalıklardan tüberküloz, sıtma ve AIDS’in görülme sıklıkları ve önlemleri, ayrıca aşı ile önlenebilir çocukluk çağı hastalıklarından kızamık, boğmaca, difteri, polio ve tüm yaşlarda görülebilen tetanoz hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Bu hastalıkların yanısıra suyla bulaşan hastalıkların epidemiyolojisi ve günümüzde önem kazanan biyolojik silahlar konusunda da bilgilenmeleri hedeflenmiştir.

 

Kredi Yükü: 1 Kredi

 

 

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

1

Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

9

Tetanoz Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

2

Tüberküloz Epidemiyolojisi

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

10

Hepatit Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

3

Sıtma Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

11

AIDS Epidemiyolojisi

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

4

Suyla Bulaşan Hastalıklar

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

12

Biyolojik Silahlar

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

5

Suyla Bulaşan Hastalıklar

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

13

Biyolojik Silahlar

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

6

Suyla Bulaşan Hastalıklar

Prof. Dr. Hamdi Aytekin

14

Bir Salgının Sorıuşturulması

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

7

Difteri – Boğmaca Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

15    
8

Kızamık – Polio Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

16    

Başa Dön

TIP 3050 KRONİK HASTALIKLAR EPİDEMİYOLOJİSİ

 

Dersin Adı: Kronik Hastalıklar Epidemiyolojisi (Tıp 3050)

Ön Koşul: Halk Sağlığı dersini almış olmak

Ders Yürütücüsü: Dr. Emel İrgil

Dersi Verecek Öğretim Üyeleri: Dr. Necla Aytekin, Dr. Emel İrgil, Dr. Nalan Akış

Dersin Verileceği Dönem: 6. yarıyıl

Dersin Verildiği Yer: Halk Sağlığı Seminer Salonu

Derse Alınması Planlanan Öğrenci Sayısı: En az 15, en çok 50

Ders Saati: Pazartesi, saat 10.30 – 11.10

Dersin Amaç, Hedef ve İçeriği: Dersin amacı, 6. yarıyıl öğrencilerine kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve yaşlılık sorunlarıyla ilgili konularda bilgi vermektir. Bu ders ile hedeflenen, öğrencilerin kronik hastalıkların önemi ve toplumdaki yeri, kronik hastalıklardan kardiyovasküler sistem hastalıkları, kanser, diyabet, kas-iskelet sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları görülme sıklıkları, risk etmenleri, kişi – yer – zaman ilişkileri ile yaşlılık  sorunları ve alınması gereken önlemler konusunda bilgi sahibi olmalarıdır.

 

Kredi Yükü: 1 Kredi

 

 

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

1

Kronik Hastalıkların Önemi

Doç. Dr. Emel İrgil

9

Toplum Ruh Sağlığı

Doç. Dr. Emel İrgil

2

Kronik Hastalıkların Önemi

Doç. Dr. Emel İrgil

10

Kronik Akciğer Hast. Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

3

Diabet Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Emel İrgil

11

Nörolojik Hastalıklar Epidemiyolojisi

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

4

Kardiyovasküler Sistem Hast. Epidemiyolojisi

Prof. Dr. Necla Aytekin

12

Kas-İskelet Sistemi Hast. Epidemiyolojisi

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

5

Kardiyovasküler Sistem Hast. Epidemiyolojisi

Prof. Dr. Necla Aytekin

13

Kas-İskelet Sistemi Hast. Epidemiyolojisi

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

6

Kanser Epidemiyolojisi

Prof. Dr. Necla Aytekin

14

Yaşlılık Sorunları

Doç. Dr. Emel İrgil

7

Kanser Epidemiyolojisi

Prof. Dr. Necla Aytekin

15    
8

Toplum Ruh Sağlığı

Doç. Dr. Emel İrgil

16    

Başa Dön

TIP 3060 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ

 

Dersin Adı: İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (Tıp 3060)

Önkoşul: Halk Sağlığı (TIP 3011) dersinden başarılı olmak.

Dersin Yürütücüsü: Doç. Dr. Kayıhan Pala

Dersi Verecek Öğretim Üyesi: Dr. Kayıhan Pala, Dr. Nalan Akış

Dersin Verileceği Dönem: 6. yarıyıl

Dersin Verildiği Yer: Halk Sağlığı Seminer Salonu

Derse Alınması Planlanan Öğrenci Sayısı: En az 15, en çok 50

Ders Saati: Pazartesi, saat 11.20 – 12.00

Dersin Amaç, Hedef ve İçeriği: İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği dersinin amacı, işçi sağlığı alanındaki konularda ayrıntılı bilgiler vererek, mesleki yaşamında işyeri hekimliği alanını seçebilecek tıp fakültesi öğrencilerini bilgilendirmek ve tıbbın hangi alanında çalışırsa çalışsın, her hekimin kişinin çalışma alanı ile hastalığı arasında bir ilişki olabileceğini öngörmesini sağlamaktır. Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, İşçi Sağlığı ve İşyeri hekimliği dersi sonrasında ; işçi sağlığında dünyada ve Türkiye’de durum, işçi sağlığı epidemiyolojisi, çalışanların sağlığını etkileyen etmenler, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar, iş kazaları, sosyal güvenlik , işyerinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi, risk değerlendirme ve işyeri hekiminin görev ve yetkileri ile işyeri hekimliği uygulamaları konularında bilgi sahibi olacaklardır.

 

Kredi Yükü: 1 (Bir) Kredi

 

 

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

1

Sosyal Politikalar ve İşçi Sağlığı

Doç. Dr. Kayıhan Pala

9

Ergonomi

Doç. Dr. Kayıhan Pala
2

İşyerinde Sağlığa Zararlı Fiziksel Etmenler

Doç. Dr. Kayıhan Pala

10

Çocuk ve Kadın İşçiler

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
3

İşyerinde Sağlığa Zararlı Fiziksel Etmenler

Doç. Dr. Kayıhan Pala

11

İşçi sağlığı alanında yasal ve etik düzenlemeler

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
4

İşyerinde Sağlığa Zararlı Biyolojik ve Psikolojik Etmenler

Yrd.Doç.Dr. N. Akış

12

Endüstriyel etkinliklerden kaynaklanan çevre sorunları

Yrd.Doç.Dr. N. Akış
5

İşçi sağlığı epidemiyolojisine giriş

Doç. Dr. Kayıhan Pala

13

İşyeri Hekimliği

Doç. Dr. Kayıhan Pala
6

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar

Doç. Dr. Kayıhan Pala

14    
7

İş Kazaları

Doç. Dr. Kayıhan Pala

15    
8

Risk Değerlendirme

Doç. Dr. Kayıhan Pala

16    

Başa Dön

 

 

 


İLETİŞİM

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

16059 GÖRÜKLE/BURSA - (224) 442 82 00 / 21011 - (224) 442 83 13 (Fax)

thekim@uludag.edu.tr