ÇALIŞANLARIMIZANA SAYFA

YARD. DOÇ. DR. ALPASLAN TÜRKKAN

Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Adı Soyadı: Alpaslan TÜRKKAN

 

Öğrenim Durumu


Derece

Üniversite / Bölüm/Prog.

Yıl

Tez Başlığı

Tez Danışmanları

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

1982-1988

Doktora

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Halk Sağlığı

2000-2005

Uludağ Üniversitesi-Nilüfer Belediyesi Fethiye Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Bölgesinde Sosyoekonomik Açıdan Farklı İki Bölgede Sağlıkta Eşitsizlikler ve Bunu Etkileyen Etmenler

 • Prof. Dr. Hamdi AYTEKİN

 

Görevler


Ünvan

Görev Yeri

Yıl

Doktor

SSK Sivas Hastanesi

1988-1990

Doktor

Osmangazi Belediyesi

1993-1999

Doktora Öğrencisi

Uludağ Üniversitesi

2000-2005

Öğretim Görevlisi

Uludağ Üniversitesi

2006-2011

Yrd. Doç. Dr.

Uludağ Üniversitesi

2011-

  

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Temel Sağlık Hizmetleri

1

286

2012-2013

Güz

Temel Sağlık Hizmetleri

1

273

2011-2012

Güz

Sağlıkta Eşitsizlikler

1

286

2012-2013

Güz

Sağlıkta Eşitsizlikler

1

273

2011-2012

Güz

Demografi ve Sağlık

1

286

2012-2013

Güz

Demografi ve Sağlık

1

273

2011-2012

Güz

Nüfus Sorunları

1

236

2012-2013

Güz

Nüfus Sorunları

1

240

2011-2012

Güz

Sağlık Sosyolojisi

4

236

2012-2013

Güz

Sağlık Sosyolojisi

4

240

2011-2012

Güz

İşçi Sağlığı

3

236

2012-2013

Güz

İşçi Sağlığı

3

240

2011-2012

Güz

Yaralanmalar

1

236

2012-2013

Güz

Yaralanmalar

1

240

2012-2013

Güz

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti

2

240

2011-2012

Güz

Tıbbi Antropoloji

1

236

2011-2012

İlkbahar

Yaralanmaların Önlenmesi; Genel İlkeler

2

80

2012-2013

İlkbahar

Yaralanmaların Önlenmesi; Genel İlkeler

2

80

2011-2012

İlkbahar

Karayolu yaralanmaları: Belirleyici ve risk etmenleri

1

80

2012-2013

İlkbahar

Karayolu yaralanmaları: Belirleyici ve risk etmenleri

1

80

2011-2012

İlkbahar

Karayolu yaralanmaları: Girişimleri planlama ve uygulama

1

80

2012-2013

İlkbahar

Karayolu yaralanmaları: Girişimleri planlama ve uygulama

1

80

2011-2012

İlkbahar

Karayolu yaralanmaları: Bilgiden eyleme

1

80

2012-2013

İlkbahar

Karayolu yaralanmaları: Bilgiden eyleme

1

80

2011-2012

İlkbahar

İşyerinde sağlığa zararlı fiziksel etmenler

1

90

2012-2013

İlkbahar

İşyerinde sağlığa zararlı fiziksel etmenler

1

90

2011-2012

İlkbahar

İşyerinde sağlığa zararlı biyolojik ve psikolojik etmenler

1

90

2012-2013

İlkbahar

İşyerinde sağlığa zararlı biyolojik ve psikolojik etmenler

1

90

2011-2012

İlkbahar

İşyeri Hekimliği

1

90

2012-2013

İlkbahar

İşyeri Hekimliği

1

90

2011-2012

İlkbahar

İşe uygunluk ve uygunsuzluğun saptanması

1

90

2012-2013

İlkbahar

İşe uygunluk ve uygunsuzluğun saptanması

1

90

2011-2012

İlkbahar

İş kazaları

1

90

2012-2013

İlkbahar

İş kazaları

1

90

2011-2012

İlkbahar

Çocuk ve Kadın İşçiler

1

90

2011-2012

İlkbahar

Risk Değerlendirmesi

1

90

2011-2012

İlkbahar

Çalışma yaşamı ve sağlık

1

95

2012-2013

İlkbahar

Çalışma yaşamı ve sağlık

1

96

2011-2012

İlkbahar

Sağlık çalışanlarının sağlığı

1

95

2011-2012

İlkbahar

Tıbbi Antropolojiye Giriş

1

95

2011-2012

Güz

Nükleer Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2011-2012

İlkbahar

Nükleer Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2012-2013

Güz

Nükleer Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2012-2013

İlkbahar

Nükleer Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2011-2012

Güz

Kimyasal Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2011-2012

İlkbahar

Kimyasal Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2012-2013

Güz

Kimyasal Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2012-2013

İlkbahar

Kimyasal Tehdit ve Korunma Yolları

1

40

2011-2012

Güz

Çalışan Sağlığı

1

40

2011-2012

İlkbahar

Çalışan Sağlığı

1

40

2012-2013

Güz

Çalışan Sağlığı

1

40

2012-2013

İlkbahar

Çalışan Sağlığı

1

40

2011-2012

Güz

Elektromanyetik Alan Kirliliği

1

40

2011-2012

İlkbahar

Elektromanyetik Alan Kirliliği

1

40

2012-2013

Güz

Elektromanyetik Alan Kirliliği

1

40

2012-2013

İlkbahar

Elektromanyetik Alan Kirliliği

1

40

2012-2013

İlkbahar

İşçi Sağlığı

4

6

2011-2012

Güz

İşçi Sağlığı

1

40

2011-2012

İlkbahar

İşçi Sağlığı

1

40

2012-2013

Güz

İşçi Sağlığı

1

40

2012-2013

İlkbahar

İşçi Sağlığı

1

40

Projelerde Yaptığı Görevler
Bursa Mesleki Eğitim Merkezindeki Çırakların Kan Kurşun Düzeylerinin İncelenmesi, Yardımcı Araştırmacı, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

İdari Görevler
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (1997-1998)
Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi Koordinatör yardımcılığı (2003-2008)
Nilüfer İşçi Sağlığı Merkez sorumluluğu (2008-2010)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
International Association of Health Policy in Europe (IAHPE)

Ödüller
14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi "Ev ziyaretleri yaşlılarda hipertansiyonun kontrol altına alınmasında ne kadar etkili?" sunum ile 3.'lük
Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri "Gemlik Sanayi Sitesindeki İşyerlerinde Çalışma Ortamı ve Koşullarının Değerlendirilmesi" başlıklı poster ile 2.'lik

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • K. Pala, A. Türkkan, Ş. Gucer, E. Osman, H. Aytekin, "Occupational Lead Exposure: Blood Lead Levels of Apprentices in Bursa, Turkey", Industrial Health (ISI), 97-102 pp., 2009 , DOI: 10.2486/indhealth.47.97
 • A. Türkkan, H. Aytekin, "Socioeconomic and Health Inequality in Two Regions of Turkey", J Community Health (ISI) , 346-352 pp., 2009 , DOI: 10.1007/s10900-009-9160-x
 • K. Pala, A. Türkkan, H. Gerçek, E. Osman, H. Aytekin, "Evaluation of respiratory function of residents near the Orhaneli thermal power plant in Turkey", Asia-Pacific Journal of Public Health (ISI) , 48-57 pp., 2012 , DOI: 10.1177/1010539510363622
 • K. Pala, A. Türkkan, H. Gerçek, "Türkiye’de İllerde bebek ölüm hızı ne kadar doğru hesaplanabiliyor? Bursa’dan bir çalışma", Türk Pediatri Arşivi (ISI) , 264-267 pp., 2010 , DOI: 10.4274/tpa.45.264
 • A. Turkkan, K. Pala, "Family Health History and Self-Rated Health: A Study from the Turkish Countryside", Journal of Community Health Nursing (ISI) , 1-10 pp., 2013, DOI: 10.1080/07370016.2013.778731

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 • A. Türkkan, XIX World Congress on Safety and Health at Work. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Occupational Injury in Turkey: 1988 Through 2008.", 421 pp., İstanbul, September 2011.

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

 

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

 • A. Türkkan, E. Şenşekerci, Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Sağlık ve Trafik Eğitimi (İnsan vücudunun yapısı, bedensel büyüme ve gelişme, sağlık ve sağlıklı yaşam, aile ve okul ortamında sağlık, çocuk hastalıkları, ilkyardım, sağlık eğitimi), 7-192 pp., Bursa, Ezgi Kitabevi, 2003
 • G. V. Saraçoğlu, A. Türkkan, K. Pala, Çernobil Nükleer Kazası Sonrası Türkiye’de Kanser (Çernobil Nükleer Santral Kazasının Türkiye'ye Etkisi), 45-72 pp., Ankara, TTB Yayını, 2006
 • E. Ekiz, A. Türkkan, K. Pala, Nilüfer Kent Sağlık Profili (Sağlık durumu, sağlık hizmetleri, yaşam biçimleri, yaşam koşulları, sosyoekonomik durum, fiziksel çevre, eşitsizlikler), 1-201 pp., Bursa, Nilüfer Belediyesi, 2007
 • K. Pala, H. Gerçek, A. Türkkan, H. Aytekin, J. Lister, Europe's Health for Sale (The effect of health reforms in Turkey: out-of-pocket payments are increasing), 65-81 pp., UK, Libri Publishing Ltd, 2011
 • O. Çerezci, Z. Kartal, K. Pala, A. Türkkan, Elektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri (Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık Etkileri), 106-120 pp., Bursa, F Özsan Matbaacılık, 2012

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • K. Pala, A. Türkkan, "Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tıpta Uzmanlık Sınavı Hakkındaki Görüşlerini İçeren Bir Anket Çalışmasının Düşündürdükleri", Toplum ve Hekim , 12-15 pp., 1993
 • H. Aytekin, K. Pala, A. Türkkan, I. Sivrikaya, B. Aslanhan, C.I. Yavuz, "TTB Deprem Sonrası Üçüncü Ay Durum Saptama Araştırma Raporu", Toplum ve Hekim , 60-64 pp., 2000
 • K. Pala, M. Vatansever, A. Türkkan, T. Elagöz, "17 Ağustos Depremi Sonrası Sağlık Hizmetleri Gölcük Deneyimi", Toplum ve Hekim , 141-146 pp., 2000
 • Pala, K., S. Nacarküçük, A. Türkkan, N. Akış, "Gemlik Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi", Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi , 37-41 pp., 2001
 • K. Pala, A.Türkkan, N. Aydın, N. Akış, H. Aytekin, "Gemlik İlçe Merkezindeki Sıhhi İşyerleri İle Bazı Gayrisıhhi Kurumların Değerlendirilmesi", Sağlık ve Toplum , 44-50 pp., 2001
 • E. Armağan, K. Pala, N. Aydın, A. Türkkan, H. Aytekin, "Uludağ Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran İş Kazası ve Mesleki Zehirlenmelerin Değerlendirilmesi", Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi , 11-15 pp., 2002
 • A. Türkkan, S. Nacarküçük, K. Pala, N. Akış, H. Aytekin, "Gemlik Sanayi Sitesi’nde İşyerlerinde Çalışma Ortamı ve Koşullarının Değerlendirilmesi", Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi , 19-24 pp., 2002
 • H. Aytekin, N. Aytekin, E. İrgil, K. Pala, N. Akış, S. Nacarküçük, K. Avcı, H. Sarı, T. Engindeniz, E. Osman, N. Çakır, N. Dündar, A. Türkkan, D. Sarısözen, "İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri ile İlgili Yeni Yönetmeliğin Değerlendirilmesi", Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi , 38-44 pp., 2003
 • K. Pala, E. Osman, A. Türkkan, Ş. Tuzcu, "Nilüfer Belediyesi çalışanlarında Hipertansiyon, Diabet ve Hiperkolesterolemi Prevalansı", Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi , 39-47 pp., 2004
 • K. Pala, D. Sarısözen, A. Türkkan, N. Günay, "Bursa Merkez Sağlık Ocaklarında Çalışanların Döner Sermaye ve Aile Hekimliği İle İlgili Düşünceleri", Toplum ve Hekim , 177-185 pp., 2005
 • A. Türkkan, "Brezilya Federal Cumhuriyeti Sağlık Sistemi", Toplum ve Hekim , 29-37 pp., 2007
 • A. Türkkan, K. Pala, V. Sınmaz, A. Kıral, Z. Kartal, "Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi Çevre Sağlığı Çalışmaları", Memleket Mevzuat , 62-65 pp., 2008
 • A. Türkkan, "Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Çalışma Yaşamıyla İlişkili Göstergeler", Koruyucu Hekimlik Bülteni , 473-478 pp., 2009 , DOI: false
 • A. Türkkan, K. Pala, "Çok düşük frekanslı elektromanyetik radyasyon ve sağlık etkileri", Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 11-22 pp., 2009
 • A. Türkkan, "Tıp Fakültesi Dergileri: Sosyoekonomik Durum Göstergeleri", Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 31-34 pp., 2010
 • A. Türkkan, "Çocukluk Çağı Lösemileri ve Elektromanyetik Alan", Güncel Pediatri, 137-141 pp., 2009
 • A. Türkkan, "İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları ve Sosyoekonomik Eşitsizlikler", Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 101-106 pp., 2009
 • Ö. Kizek, A. Türkkan, K. Pala, "Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Bursa İlinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Etkisi", Koruyucu Hekimlik Bülteni , 613-622 pp., 2010
 • Türkkan, A., "Elektromanyetik Alanlar, Sağlık ve Korunma", Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi , 114-117 pp., 2010 , DOI: false
 • A. Türkkan, "Kamu hastane birlikleri hakkında kanun tasarısı ve hakkaniyet", Türkiye Halk Sağlığı Dergisi , 58-66 pp., 2011 , DOI: false

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 • K. Pala, E. Armağan, N. Aydın, A. Türkkan, H. Aytekin, "UÜSAUM Acil Servisine Başvuran İş Kazası ve Mesleki Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi", Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Bildiri Kitabı, 66-70 pp., Bursa, Türkiye, Nisan 2001
 • A. Türkkan, Ş.Tuzcu, "Bursa Tabip Odası İşyeri Hekimliği Uygulamaları (1988-2000)" Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Bildiri Kitabı, 235-239 pp., Bursa, Nisan 2001
 • K. Pala, S. Nacarküçük, A. Türkkan, N. Akış, "Gemlik Sanayi Sitesinde çalışan İşçilerin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi", Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Bildiri Kitabı, 95-101 pp., Bursa, Nisan 2001
 • A. Türkkan, S. Nacarküçük, K. Pala, N. Akış, H. Aytekin,, "Gemlik Sanayi Sitesindeki İşyerlerinde Çalışma Ortamı ve Koşullarının Değerlendirilmesi", Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri Bildiri Kitabı, 159-164 pp., Bursa, Nisan 2001
 • K. Pala, A.Türkkan, H. Aytekin, "Yeni Bir Eğitim ve Araştırma Bölgesi Deneyimi : Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi", 8.Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, 23-25 pp., Sivas, Haziran 2003
 • K. Pala, D. Sarısözen, A. Türkkan, N. Günay, "Bursa Merkez Sağlık Ocaklarında Çalışanların Döner Sermaye ve Aile Hekimliği İle İlgili Düşünceleri", IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 322 pp., Ankara, Kasım 2004,
 • K. Pala, N. Akış, A. Türkkan, "Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Okula Başlayan Çocukların Göz Muayenelerinin Sonuçları", IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 147 pp., Ankara, Kasım 2004
 • K. Pala, E. Osman, A. Türkkan, Ş.Tuzcu, "Nilüfer Belediyesi Çalışanlarında Hipertansiyon ve Diabet Prevalansı ve Risk Etmenleri", IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı,275 pp., Ankara, Kasım 2004
 • A. Türkkan, K. Pala, "Sağlık Ocaklarında Poliklinik Hizmetleri İle Ebe İzlemlerinin Değerlendirilmesi", IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı,403 pp., Ankara, Kasım 2004
 • A. Türkkan, A. Güneş, K. Pala, "Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde su analizi sonuçlarının değerlendirilmesi", 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, 238 pp., Kızılcahamam/ Ankara, Eylül – Ekim 2005
 • A. Türkkan, C. Ekebalkan, İ. Çoban, Ş. Tuzcu, K. Pala, Bursa Nilüfer ilçesinde gıda denetim sonuçlarının yıllara göre değerlendirilmesi", 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, 249 pp., Kızılcahamam/ Ankara, Eylül – Ekim 2005
 • K. Pala, A.Türkkan, Ş. Güçer, E. Osman, H. Aytekin, "Mesleki kurşun maruziyeti: Bursa’da çırakların kan kurşun düzeyleri", 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, 377 pp., Kızılcahamam/Ankara, Eylül – Ekim 2005
 • A. Türkkan, K. Pala, "Fethiye Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde yapılan sporcu muayenelerinin değerlendirilmesi", 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, 385 pp., Kızılcahamam/Ankara., Eylül – Ekim 2005
 • H. Gerçek, A. Türkkan, K. Pala, "Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde aile planlaması yöntemi kullanımındaki değişim", 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, 513 pp., Kızılcahamam/Ankara, Eylül –Ekim 2005
 • A. Türkkan, H. Aytekin, "Sosyoekonomik Açıdan Farklı İki Bölgede Sağlıkta Eşitsizlikler", 463 pp., 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özet Kitabı, Kızılcahamam/ Ankara, Eylül – Ekim 2005
 • A. Türkkan, "Kentlerde Sağlıkta Eşitsizlikler", Kent ve Sağlık Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 25-32 pp., Bursa, Haziran 2006
 • A. Türkkan, "Sağlıkta Dönüşüm Sağlık Çalışanlarına Nasıl Yansıyor? Sağlık Çalışanlarının Sınıfsal-Statüsel Durumu Nereden Nereye Dönüşüyor?", SES Sağlık Kurultayı, Kurultay Kitabı, 285-290 pp., Ankara, Aralık 2005
 • A. Türkkan, Z. Kartal, K. Pala, "Bursa İli Nilüfer İlçesinde Gürültü Ölçümleri", 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 230 pp., Denizli, Ekim 2007
 • K. Pala, A. Türkkan, V. Sınmaz, "Bursa İlinin Nilüfer İlçesindeki Elektromanyetik Kirlilik", 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 231 pp., Denizli, Ekim 2007
 • K. Pala, A. Türkkan, H. Gerçek, E. Osman, H. Aytekin, "Orhaneli Termik Santrali Çevresinde Yaşayanların Akciğer Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi", 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 242 pp., Denizli, Ekim 2007
 • E. Osman, A. Türkkan, S. Bingöl, "Bursa Nilüfer Belediyesi Çalışanlarında Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi", 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 299 pp., Denizli, Ekim 2007
 • A. Türkkan, S. Bingöl, T.U. Karatepe, E. Osman, "Nilüfer Belediyesi Çalışanlarının 2007 Yılı Periyodik Muayene Sonuçlarının Değerlendirilmesi",11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı,  313 pp., Denizli, Ekim 2007
 • A. Türkkan, H. Ocakoğlu, İ. Vatan, "Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde Risk Değerlendirmesi ve Analizi Çalışmaları", 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 314-315 pp., Denizli, Ekim 2007
 • A. Türkkan, Z. Sabuncu, Ö. Çalışkan, "Fethiye Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Postpartum Depresyon Görülme Sıklığı", 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 335-336 pp., Denizli, Ekim 2007
 • E. Ekiz, A. Türkkan, K. Pala, "Nilüfer Kent Sağlık Profili",11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı,  431-432 pp., Denizli, Ekim 2007
 • A. Türkkan, "İşe Bağlı Kas-iskelet sistemi hastalıkları epidemiyolojisi", Meslek Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 124-144 pp., Bursa, Kasım 2008
 • A. Türkkan, E. Çavun, Ü. Durmuş, "Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Çalışan Sağlığı Birimi", Meslek Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı 314-315 pp., Bursa, Kasım 2008
 • K. Pala, A. Türkkan, H. Gerçek, "Türkiye’de İllerde bebek ölüm hızı ne kadar doğru hesaplanabiliyor? Bursa’dan bir çalışma.", Sağlık Reformlarının Sağlık Yönetimine Etkileri Sempozyumu Kitabı, 212-214 pp., Bursa, Kasım 2009
 • A. Türkkan, "Bursa’da Sağlığı Etkileyen Çevresel Faktörler", 3. Çevre Hekimliği Kongresi Kitabı, 193-194 pp., Aydın/Didim, Haziran 2010
 • A. Türkkan, "Bursa'da Sağlık ve Gelecek", Bursa 3.Kent Sempozyumu Bildiri Kitabı, 202-206 pp., Bursa, Nisan 2011
 • K. Pala, H. Gerçek, A. Türkkan, H. Aytekin, "Ev Ziyaretleri Yaşlılarda Hipertansiyonun Kontrol Altına Alınmasında Ne Kadar Etkili?", 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Elektronik Kitabı, 026 pp., Trabzon, Ekim 2011
 • Ö. Özçay, K. Pala, A. Türkkan, "Bursa İli’nde İki Ayrı Belediye’de Çalışanlarda İstihdam Türlerine Göre Sosyodemografik ve İşle İlgili Özelliklerinin Karşılaştırılması", 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Elektronik Kitabı, P163 pp., Trabzon, Ekim 2011
 • A. Türkkan, "Sağlıkta Kamu Hastane Birlikleri ve Kamu Özel Ortaklığı Hangi Aşamada, Nasıl Devam Edecek?", Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Kongre Kitabı, 39-47 pp., Ankara, Kasım 2011

 

F. Diğer yayınlar

 • Prof. Dr. Rahmi Dirican ve Halk Sağlığı Sempozyumu Kitabı. Editör: A. Türkkan. 2010. Bursa. ISBN : 978-605-5867-34-8
 • Sağlık Reformlarının Sağlık Yönetimine Etkileri Sempozyumu Kitabı. Editör: A. Türkkan. 2009. Bursa. ISBN : 978-605-5867-23-2